Nieuwsgierig naar jouw premie?

schuldsaldoverzekering

LOMMEL

Molsekiezel 229
3920 Lommel

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00

Bel ons vandaag

schuldsaldoverzekering

Bel ons vandaag

FAQ (Vragen & antwoorden)

Antwoorden op jouw vragen

Kunnen diabetici een SSV afsluiten?

Diabetici worden door de schuldsaldoverzekeraar ZA Verzekeringen niet langer meer gediscrimineerd. De minstens 450.000 mensen in België die gekend zijn als diabetespatiënt, maar in werkelijkheid ligt het aantal patiënten vermoedelijk een stuk hoger, zullen niet langer gediscrimineerd worden omwille van hun ziekte door de verzekeringsmaatschappij ZA Verzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden hoeven de diabetespatiënten geen bijpremie meer te betalen voor hun schuldsaldoverzekering. De af te sluiten schuldsaldoverzekering moet wel dienen ter indekking van een hypothecaire lening voor de aankoop van een enige en eigen woning.


Voorwaarden voor diabetici

 • Voor alle nieuwe polissen “overleven” vanaf 1/3/2019 (opmaakdatum na 1/3/2019).
 • De schuldsaldoverzekering dient ter indekking van een hypotheek (dus geen eigenaarskrediet of consumptief krediet) voor het verwerven of het behoud van de enige en eigen woning van de verzekerde diabetespatiënt.
 • De klant dient een verklaring te ondertekenen dat hij geen andere onroerende goederen, volledig of gedeeltelijk, dan zijn eigen woning bezit, of zal bezitten door de aankoop.
 • Verzekerd kapitaal op de SSV mag niet gelijk of groter zijn dan 500.000 EUR.
 • De te verzekeren diabetespatiënt is niet-roker.
 • Behoudens de diagnose diabetes verder een positieve medische acceptatie.


Medische acceptatie

 • Normale medische acceptatieregels (afhankelijk van kapitaal en leeftijd), alsook specifieke medische vragenlijst “diabetes” in te vullen door de behandelende arts.
 • Belangrijke parameter is de HbA1c-waarde: mag niet hoger liggen dan 8% op basis van de 3 laatste metingen (die in de 12 vorige maanden gemeten moeten zijn).
 • Verzekerde beschikt over normale hart, nier- en oogfunctie en heeft geen andere aandoeningen.

 

Het belastingvoordeel op mijn hypotheek

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten uit het jaar 2019) gelden de volgende bedragen:

 • De fiscale korf bestaat uit een basisbedrag van € 2.120.
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van € 710 voor de eerste 10 jaar van het hypothecair contract. Daar komt nog eens een bedrag van € 70 bij wanneer je 3 of meer kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je het krediet hebt afgesloten.

 

Deze bedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Bij de bepaling van het aantal kinderen wordt een gehandicapt kind als 2 kinderen gerekend. De bijkomende bedragen (€ 710 + € 70) gaan verloren zodra je niet langer voldoet aan de voorwaarde van enige woning.

Wanneer is een SSV fiscaal aftrekbaar?

Wil je een schuldsaldoverzekering (SSV) afsluiten en genieten van een fiscaal voordeel? Dat kan, zowel onder het fiscale stelsels Pensioensparen en Individueel Leven. Er zijn wel een aantal wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Wij hebben ze voor u op een rij gezet:

Op wiens naam moet de SSV worden afgesloten?

De Schuldsaldoverzekering moet worden afgesloten op naam van de kredietnemer(s). Jij en/of je partner zullen de verzekeringen kunnen de verzekering afsluiten vermits jij en/of je partner ook tekenen voor de hypotheek. Als één van jullie beiden dan overlijdt, is de overlevende partner volledig of gedeeltelijk vrijgesteld van de leninglast en van verdere terugbetalingen. Dit laatste is afhankelijk van de overeengekomen dekkingspercentages.

Hoe wordt de uitkering van een SSV belast?

Een Schuldsaldoverzekering die is opgestelt binnen het stelsel van Pensioensparen, wordt bij uitkering belast tegen 10% of 16,5% in de personenbelasting. Is de Schuldsaldoverzekering opgemaakt onder het stelsel Individueel Leven, dan wordt deze belast volgens de fictieve rente.

Je blijft nu met vragen zitten!

De fiscaliteit van verzekeringen, met name Schuldsaldoverzekeringen, is vaak ingewikkeld. Zit je nog met vragen, bijvoorbeeld of je nog voldoende fiscale ruimte hebt, dan kun je steeds rekenen op de deskundigheid van onze medewerkers. Neem contact op met DHS Finance of Bel gratis 0800-99105.

Welke verzekeraars zijn er?

De meeste banken hebben een eigen Schuldsaldoverzekering. Vaak is het afsluiten van een Schuldsaldoverzekering tezamen met de hypotheek gunstig voor het rentepercentage, welk de bank geeft. Er schuilt hierin wel het gevaar dat deze “verplicht” af te sluiten Schuldsaldoverzekering duurder is dan een Schuldsaldoverzekering afgesloten bij een onafhankelijk verzekeraar.

Waar moet ik mijn schuldsaldo afsluiten?

Moet ik mijn schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waarbij ik mijn woonkrediet aan ga?

Neen. Een bank kan eisen dat je een schuldsaldoverzekering neemt, maar zij kan je niet verplichten dat je die bij haar neemt. Het is een financiële instelling zelfs wettelijk verboden om jou dat te verplichten.

Wat wel kan, is dat de bank een renteverlaging op je woonkrediet toestaat indien je bij haar de schuldsaldoverzekering afsluit.

Schuldsaldoverzekering fiscaal inbrengen of niet?

Het al dan niet onderbrengen van de schuldsaldoverzekering in een fiscaal stelsel is een persoonlijke keuze. Het is belangrijk om je niet blind te staren op het belastingvoordeel op de premies. Je moet ook rekening houden met de mogelijke fiscale nadelen bij het uitkeren van het kapitaal.

Het inbrengen van de premies onder het stelsel van pensioensparen lijkt op het eerste gezicht interessant omdat de fiscale korf los staat van die voor het langetermijnsparen. Anderzijds is het aan te raden om deze pensioenkorf sowieso te gebruiken om een extra pensioen op te bouwen. Samengevat: doe je niet aan pensioensparen, dan is deze optie interessant. Voor wie al maximaal aan pensioensparen doet, is dit geen optie.

Je kan een belastingvermindering verkrijgen op de premies voor de schuldsaldoverzekering. Het fiscaal voordeel hangt af van het “fiscale stelsel” dat je hebt gekozen bij het afsluiten van de verzekering.

Neem contact op met DHS Finance met al uw vragen over de fiscalitiet van uw schuldsaldoverzekering.

vragen schuldsaldoverzekering
vragen schuldsaldoverzekering
vragen schuldsaldoverzekering

Voorwaarden fiscale Schuldsaldoverzekering


De premies van een Schuldsaldoverzekering (SSV) zijn fiscaal aftrekbaar onder de fiscale stelsels Individueel Leven of Pensioensparen als aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de verzekeringnemer, de verzekerde en de belastingplichtige zijn één en dezelfde persoon
 • de belastingplichtige is de begunstigde bij leven
 • de persoon of personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerven is/zijn aangeduid als begunstigde(n) bij overlijden

Voor Pensioensparen zijn er nog 2 extra voorwaarden:

 • de belastingplichtige moet minstens 18 jaar oud zijn en mag de leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben
 • de verzekering moet voor een periode van minimaal 10 jaar zijn aangegaan.

Om de premie fiscaal aftrekbaar te laten zijn, is het bij wet niet vereist dat er minimaal 5 stortingen gebeuren. Normaal is dit een vereiste voor een Individueel Leven. Dit betekent dat ook schuldsaldoverzekeringen met een koopsom in aanmerking komen voor pensioensparen.