Nieuwsgierig naar jouw premie?

schuldsaldoverzekering

LOMMEL

Molsekiezel 229
3920 Lommel

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00

Bel ons vandaag

schuldsaldoverzekering

Bel ons vandaag

Gerelateerde producten

Gerelateerde producten

Particulieren

Hypo Cover T1

Productomschrijving

Hypo Cover T1 is een overlijdenszekering, gekoppeld aan een hypotheeklening. Hypo Cover T1 wordt gekenmerkt door een uitermate concurrentieel tarief en een uitzonderlijke flexibiliteit, zowel qua premie als qua dekking, wat u toelaat om voor elk type hypothecaire lening een gepaste dekking te voorzien.

Bovendien beschikt Hypot Cover T1 met de formules TWEE HOOFDEN en RELAX over twee innovatieve concepten.

Aan Hypo Cover T1 kunnen ook zeer prijsgunstige en complete aanvullende waarborgen gekoppeld worden (zie productfiche aanvullende waarborgen).

Doelgroep

Hypo Cover T1 richt zich tot natuurlijke personen en rechtspersonen die behoefte hebben om zich in te dekken tegen de financiële gevolgen van hun overlijden en is steeds gekoppeld aan een hypotheeklening.

Onderschrijvingsleeftijd: tussen 18 en 60 jaar
Eindleeftijd: maximum 90 jaar

Algemene kenmerken

 • Verzekerd kapitaal: constant, annuïtair of lineair dalend of flexibel schema. Minimum (initieel) verzekerd kapitaal: € 25.000 
 • Tarief: zeer concurrentieel
 • Premie
  • Constante premies, risicopremies of éénmalige koopsom;
  • Duurtijd premiebetaling: vrij te kiezen
  • Frequentie: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks
 • Fiscaliteit:
  • Langetermijnsparen (premietaks)
  • Enige en eigen woning (premietaks)
  • Pensioensparen (geen premietaks)
  • Individuele toezegging (premietaks) (*)
  • Bedrijfsleidersverzekering (premietaks) (*)
  • Niet fiscaal (premietaks)

                        (*) uitsluitend voor zelfstandige bedrijfsleiders

 • Medische acceptatie: tot 50 jaar en tot € 250.000 een eenvoudige medische vragenlijst; voor het overige: zie tabel medische formaliteiten
 • Geen afkoop- of reductiewaarde (indien duurtijd premiebetaling groter dan de helft van de duurtijd verzekering)

Hypo Cover T1 (Plus)

Innovaties

TWEE HOOFDEN

De formule TWEE HOOFDEN is de ideale dekking voor een koppel dat een hypotheeklening aangaat. Het is een verzekering op 2 hoofden, waarbij het verzekerd kapitaal wordt uitbetaald bij het eerste overlijden. Als het verzekerd kapitaal gelijk is aan het ontleend kapitaal, zal de overlevende partner, wie het ook is, alvast de financiële lasten van de hypotheeklening niet meer hoeven te dragen.

Opmerking: formule TWEE HOOFDEN kan enkel in een niet-fiscaal contract

RELAX

De meeste dalende schuldsaldoverzekeringen hebben een duurtijd van de premiebetaling die op 2/3 ligt van de duurtijd van de verzekering. RELAX biedt nu de unieke mogelijkheid om de premieover de volledige duurtijd te spreiden, waardoor de premie natuurlijk veel lager wordt. Bovendien voorziet ZA Verzekeringen een minimum verzekerd kapitaal. Op die manier is de jaarlijkse premie voor u niet alleen lager, maar u bent ook nog beter verzekerd.

Formules RELAX en TWEE HOOFDEN zijn ook combineerbaar, wat leidt tot een perfecte dekking tegen een onklopbare prijs.

Opmerking: formule RELAX kan niet in het fiscale regime “enige en eigen woning”.

Gratis voorverzekering

Wanneer een klant een compromis heeft getekend, is hij gebonden tot aankoop… en dus heeft hij nood aan overlijdensdekking. U weet dat de akte binnen 2 a 3 maanden zal verlijden, maar u weet echter niet precies wanneer. Geen nood! U kan toch nu reeds het verzekeringsvoorstel versturen naar ZA Verzekeringen en zij stellen, na acceptatie, onmiddelijk een polis op met gratis voorverzekering tot de eerste maand + 3 (concreet voorbeeld: voorstel ingediend op 15/02 betekent gratis voorverzekering tot 01/05) ten bedrage van het initieel verzekerd kapitaal (met een absoluut maximum van € 500.000). Op die manier bent u ook beschermd in de periode tussen het compromis en de akte.

Zelstandige bedrijfsleider

Premievrijstelling
          Informatie

 

Rente Persoonlijk Inkomen
          Informatie

 

Rente Algemene Kosten
          Informatie

gerelateerde producten
gerelateerde producten
gerelateerde producten
gerelateerde producten
gerelateerde producten